25okt/18

Pastafarianism på 10 minuter

In the beginning was the Word, and the Word was “Arrrgh!” – Piraticus 13:7

Välkommen till Svenska Pastafarikyrkan. Nedan följer ett gäng stycken som kort förklarar vad Pastafarianism står för och vad som är viktigt för oss.
Vad står vi för? – Allt som är gott.
Vad är vi emot? – Allt som inte är gott.
■’
Vi är inte en anti-religion. Detta är INTE en klubb för ateister. Vem som helst är välkommen att gå med i vår kyrka och vara en del av våra församlingar, inkluderat de som just nu tillhör en annan religion. Utöver ateisterna, agnostikerna och fritänkarna som gått med oss har vi också ett gäng kristna (och muslimer, och hinduister, och buddister…) medlemmar. Vi hade älskat att ha fler med oss.
Meddelande till de religiösa: Ni är välkomna här.
Låt oss klargöra: Vi är inte anti religion, vi är anti-galen-virrpanna-nonsens-gjort-i-religionens-namn. Det är en skillnad.

Kyrkan av det flygande spaghettimonstret har existerat i hemlighet i flera hundra år och det var endast nyligen som tron uppmärksammades Med miljoner, om inte tusentals, av hängivna följare är Kyrkan av det flygande spaghettimonstret brett sett som en legitim religion, även utav våra konkurrenter – främst kristna fundementalister, som helt enkelt insett att vår gud har större bollar än deras.Vissa påstår att vår kyrka bara är ett tankeexperiment, satir, som ska illustrera att Intelligent Design inte är vetenskap utan istället bara en pseudovetenskap skapad av kristna för att tvinga in kreationism i offentliga skolor. Dessa personer har fel uppfattning. Kyrkan av det flygande spaghettimonstret är på riktigt, helt sant och uppbackad av hård vetenskap. Allt som uppfattas vara humor eller satir är bara en tillfällighet.
Vi tror att religion – kristendom, islam, pastafarianism – inte bokstavligt behöver tros på för att förmedla en spirituell upplysthet. Mycket av den transcendenta erfarenheten av religion kan hänföras till samhället. Och medan några religionsmedlemmar indoktrineras till att bli Sanna troende, är många inte det.
Det finns många nivåer av Tro och var och en är inte mer eller mindre legitim än den andra.Det vill säga, du behöver inte Tro för att vara en del av vår kyrka, men vi hoppas i tid att du kommer att se sanningen. Men skeptiker, liksom medlemmar av andra religioner, är alltid välkomna.
Religiösa texter berättar för oss hur människan utvecklades från Pirater.
”Vetenskapsexperter” försöker få oss att tro att människor utvecklats från primater och pekar mot det 99% delad DNA mellan människor och primater. Men människor och pirater delar upp till 99,9% DNA.Vi tror att pirater var de ursprungliga pastafarierna och att de var fridfulla upptäcktsresande. Det var bara på grund av kristen missinformation att vi idag har en bild av piraterna som bandlysta brottslingar.
Ingen vet vad efterlivet egentligen innehåller, men vi får berättat för oss att FSM-himlen har både en ölvulkan och en strippfabrik.
Vi tror att det flygande spaghettimonstret skapat världen i stort sett som det existerar idag, men av okända skäl fick det att se ut som att universum är miljarder år gammalt (istället för tusentals) och att livet utvecklades till sitt nuvarande tillstånd (snarare än skapat i sin nuvarande form). Varje gång en forskare utför ett experiment som verkar bekräfta en av dessa ”vetenskapliga teorier” som stöder en gammal jord och evolution kan vi vara säkra på att FSM finns där och modifierar uppgifterna med dess Nudliga bihang. Vi vet inte varför det gör detta men vi tror att det gör det, det är vår tro.
“The more you read about us, the more you’re going to be persuaded that the Flying Spaghetti Monster is the true Creator and that FSMism is the Best. Religion. Ever. Go ahead, try us for 30 days. If you don’t like us, your old religion will most likely take you back. Unless it’s the Jains, whose feelings are easily hurt.” – Bobby Henderson
“Behold the Church of the Flying Spaghetti Monster (FSM), today’s fastest growing carbohydrate-based religion. According to church founder Bobby Henderson, the universe and all life within it were created by a mystical and divine being: the Flying Spaghetti Monster. What drives the FSM’s devout followers, a.k.a. Pastafarians? For some it’s the reassuring touch from the FSM’s ’noodly appendage.’ Some love the worship service, conducted in pirate English and attended by congregants in dashing buccaneer garb. Others are drawn to the Church’s flimsy moral standards. Religious holidays are every Friday, and Pastafarian heaven is way cool: Does your heaven have a Stripper Factory and a Beer Volcano? Intelligent Design has finally met its match – and it has nothing to do with apes or the Olive Garden of Eden.” – The Gospel of the Flying Spaghetti Monster
Bli en del av vår facebook community, Svenska Pastafarikyrkans facebook
I pastan, såsen och de heliga köttbullarnas namn, RAmen!
04okt/17

Val av styrelse 2018.

Nästa år är det återigen dags för Kyrkokonferens. Det betyder att Valberedningen är i full gång med att hitta kandidater till nästa års styrelse.

Vi söker fem ledamöter varav en ordförande och två suppleanter till styrelsen, en revisor samt förslag till överste pastapräst.

Du som medlem kan nu nominera dig till någon av posterna. Skicka ett mail till info@svenskapastafarikyrkan.se märk ditt mail med ”Styrelse 2018”.

De vi vill veta om dig är:
– Vad du heter och ditt födelsedatum (Så vi hittar dig i medlemslistan)
– Vilken styrelsepost du nominerar dig till.
– Varför just du skulle passa bra i pastafarikyrkans kyrkostyrelsen.

Övrig Info:
Styrelsen sammanträder sex gånger om året, främst digitalt.
Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar, endast reseersättning om detta är möjligt för kyrkan att utbetala.
Kassör och sekreterare utses av styrelse under det konstituerande mötet efter kyrkokonferensen.

Hoppa med på pastatåget, bli styrelseledamot!
//RAmen

29maj/17

Vill du skriva på svenskapastafarikyrkan.se?

Lever du ett pastafariansk liv? Vill du dela med dig om hur en pastafariansk vardag ser ut eller kommentera aktuella händelser ur ett pastafariskt perspektiv?

Just nu söker vi efter medlemmar som vill vara mer aktiva inom kyrkan genom att skapa opinion och innehåll på våra digitala mötesplatser. Är du en av dem?

Skriv till info@svenskapastafarikyrkan.se

Alla texter kommer att granskas innan de publiceras på någon av våra webplatser för att säkra att de håller kvalité.  Du behöver inte kunna stava eller uttrycka dig perfekt. Vi hjälper till att utforma texten så att den kan representera en religiös organisation i Sverige.

22okt/16

Rätten till tro och idrottsutövande

”Det internationella basketförbundet, FIBA, förbjuder av säkerhetsskäl alla slags huvudbonader som är bredare än fem centimeter på plan. Detta måste det svenska basketförbundet rätta sig efter: Inga kepsar, tomteluvor, luciakronor eller slöjor på plan.”

Så lyder ingressen till ett inlägg som Ann Heberlein idag publicerade på GP.se

Läs hela inlägget >>

Detta är även ett problem för andra religioner som använder sig av religiösa huvudbonader. Inom vår kyrka är durkslaget troligtvis den mest, utåt sett, kända huvudbonaden. Utöver durkslaget är även kaptenshattar och sjömansmössor väl använda vid olika högtider. Så klart ställer regler som dessa till det för oss och vi kan inte kommentera hur organisationer bör gå till väga för att inkludera andra religioner än vår egen.

Vi ställer oss bakom beslut som grundar sig på att människor inte ska komma till skada. Men vi är väldigt tydliga med att vi inte ställer oss bakom beslut som inkräktar på vår religionsfrihet. Samtidigt är vi en mycket flexibel religion med mycket oklara traditioner. Ännu har vi inte fått in några rapporter om att våra medlemmar känner sig drabbade av beslutet.

pastafarian

Vi är dock beredda på en jämkning mellan oss och basketförbundet.
Vi förstår att durkslag som ofta är rätt stora och otympliga samt tillverkade i hårda material som plast och metall kan komma att skada andra idrottsmän. Det framgår tydligt i kryddorden att ingen människa ska skada en annan människa. Därför kommer vi att ta fram mindre durkslag, gjorda i tyg som går att fästa med en hårsnodd så att idrottspersoner hängivna till hans heliga nudlighet ostört kan vara både idrottsperoner och pastafarianer.

En minoritet inom vår rörelse är de muslimska pastafarianerna. De bär vanligtvis ett täckande durkslag. De muslimska pastafarianerna gör dock ingen skillnad på män och kvinnor vilket leder till att alla som vill och som anser det vara nödvändigt bär täckande, eller heltäckande durkslag. Vi har ännu inte fått någon kommentar från deras talesperson hur de kommer gå vidare med detta.

 // Pastapräst Pestorino
Pastapräst, Hässleholms Pastafariska Församling
Pastafarian Islam is the lovechild of the world’s only two monotheistic religions. Adherents of the belief are called Pastafarian Muslims. Pastafarian Muslims believe that the prophet Pirate Muhammed is the messenger of the Flying Spaghetti Monster and that his written works, the Pasta Qur’an (translated in English as the Pasta Cookbook), are direct recitations from the words of the Supreme Noodly Being.
19aug/16

Nya församlingar

Pastafarikyrkan i Sverige vidgar sina vyer, eller vill i alla fall.

Som det ser ut nu har vi många följare, och flertalet större grupperingar som vill starta organiserade församlingar i Sverige. Flertalet av våra anhängare gör detta i tron om att det inte finns en fast organisation att vända sig till, och självklart är det fritt fram att själva definiera denna tro och sin församling på det sätt som passar en själv bäst.

Vi vill med detta inlägg dock vädja till att ni trots detta kontaktar oss. Vi är ingen centralstyrd organisation, vi vill inte veta vad ni gör, vi bryr oss inte ens. Men vi vill gärna kunna förmedla kontakten till er församling genom hemsidan så att de, som just blivit närmade av hans nudlighet – må han koka i evighet, kan hitta till likasinnade i sin närhet.

Må köttbullarna som äro hans allseende ögon blicka över er och hans förevigade piratäventyr leda er i rätt riktning.

Och glöm inte att han kokade för våra synder, ingen annans.

Ramen.

Kontakta oss här: info@svenskapastafarikyrkan.se

16jul/15

Pastafarianer i Sverige

Tron på det Flygande Spaghettimonstret har funnits i Sverige under flera år. Pastafarianismen har dock varit nästintill osynlig. Vi har tidigare varit dåliga på att organisera vår kyrka på nationell och lokal nivå.

Svenska Pastafarikyrkan är ett initiativ för att förena oss under samma tak, ett sätt för oss att skapa församlingar som tillhör varandra och som tillsammans hjälper till att stärka vår tro och vår plats i samhället.