04Okt/17

Val av styrelse 2018.

Nästa år är det återigen dags för Kyrkokonferens. Det betyder att Valberedningen är i full gång med att hitta kandidater till nästa års styrelse.

Vi söker fem ledamöter varav en ordförande och två suppleanter till styrelsen, en revisor samt förslag till överste pastapräst.

Du som medlem kan nu nominera dig till någon av posterna. Skicka ett mail till info@svenskapastafarikyrkan.se märk ditt mail med ”Styrelse 2018″.

De vi vill veta om dig är:
– Vad du heter och ditt födelsedatum (Så vi hittar dig i medlemslistan)
– Vilken styrelsepost du nominerar dig till.
– Varför just du skulle passa bra i pastafarikyrkans kyrkostyrelsen.

Övrig Info:
Styrelsen sammanträder sex gånger om året, främst digitalt.
Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar, endast reseersättning om detta är möjligt för kyrkan att utbetala.
Kassör och sekreterare utses av styrelse under det konstituerande mötet efter kyrkokonferensen.

Hoppa med på pastatåget, bli styrelseledamot!
//RAmen

29Maj/17

Vill du skriva på svenskapastafarikyrkan.se?

Lever du ett pastafariansk liv? Vill du dela med dig om hur en pastafariansk vardag ser ut eller kommentera aktuella händelser ur ett pastafariskt perspektiv?

Just nu söker vi efter medlemmar som vill vara mer aktiva inom kyrkan genom att skapa opinion och innehåll på våra digitala mötesplatser. Är du en av dem?

Skriv till info@svenskapastafarikyrkan.se

Alla texter kommer att granskas innan de publiceras på någon av våra webplatser för att säkra att de håller kvalité.  Du behöver inte kunna stava eller uttrycka dig perfekt. Vi hjälper till att utforma texten så att den kan representera en religiös organisation i Sverige.

22Okt/16

Rätten till tro och idrottsutövande

”Det internationella basketförbundet, FIBA, förbjuder av säkerhetsskäl alla slags huvudbonader som är bredare än fem centimeter på plan. Detta måste det svenska basketförbundet rätta sig efter: Inga kepsar, tomteluvor, luciakronor eller slöjor på plan.”

Så lyder ingressen till ett inlägg som Ann Heberlein idag publicerade på GP.se

Läs hela inlägget >>

Detta är även ett problem för andra religioner som använder sig av religiösa huvudbonader. Inom vår kyrka är durkslaget troligtvis den mest, utåt sett, kända huvudbonaden. Utöver durkslaget är även kaptenshattar och sjömansmössor väl använda vid olika högtider. Så klart ställer regler som dessa till det för oss och vi kan inte kommentera hur organisationer bör gå till väga för att inkludera andra religioner än vår egen.

Vi ställer oss bakom beslut som grundar sig på att människor inte ska komma till skada. Men vi är väldigt tydliga med att vi inte ställer oss bakom beslut som inkräktar på vår religionsfrihet. Samtidigt är vi en mycket flexibel religion med mycket oklara traditioner. Ännu har vi inte fått in några rapporter om att våra medlemmar känner sig drabbade av beslutet.

pastafarian

Vi är dock beredda på en jämkning mellan oss och basketförbundet.
Vi förstår att durkslag som ofta är rätt stora och otympliga samt tillverkade i hårda material som plast och metall kan komma att skada andra idrottsmän. Det framgår tydligt i kryddorden att ingen människa ska skada en annan människa. Därför kommer vi att ta fram mindre durkslag, gjorda i tyg som går att fästa med en hårsnodd så att idrottspersoner hängivna till hans heliga nudlighet ostört kan vara både idrottsperoner och pastafarianer.

En minoritet inom vår rörelse är de muslimska pastafarianerna. De bär vanligtvis ett täckande durkslag. De muslimska pastafarianerna gör dock ingen skillnad på män och kvinnor vilket leder till att alla som vill och som anser det vara nödvändigt bär täckande, eller heltäckande durkslag. Vi har ännu inte fått någon kommentar från deras talesperson hur de kommer gå vidare med detta.

 // Pastapräst Pestorino
Pastapräst, Hässleholms Pastafariska Församling
Pastafarian Islam is the lovechild of the world’s only two monotheistic religions. Adherents of the belief are called Pastafarian Muslims. Pastafarian Muslims believe that the prophet Pirate Muhammed is the messenger of the Flying Spaghetti Monster and that his written works, the Pasta Qur’an (translated in English as the Pasta Cookbook), are direct recitations from the words of the Supreme Noodly Being.
19Aug/16

Nya församlingar

Pastafarikyrkan i Sverige vidgar sina vyer, eller vill i alla fall.

Som det ser ut nu har vi många följare, och flertalet större grupperingar som vill starta organiserade församlingar i Sverige. Flertalet av våra anhängare gör detta i tron om att det inte finns en fast organisation att vända sig till, och självklart är det fritt fram att själva definiera denna tro och sin församling på det sätt som passar en själv bäst.

Vi vill med detta inlägg dock vädja till att ni trots detta kontaktar oss. Vi är ingen centralstyrd organisation, vi vill inte veta vad ni gör, vi bryr oss inte ens. Men vi vill gärna kunna förmedla kontakten till er församling genom hemsidan så att de, som just blivit närmade av hans nudlighet – må han koka i evighet, kan hitta till likasinnade i sin närhet.

Må köttbullarna som äro hans allseende ögon blicka över er och hans förevigade piratäventyr leda er i rätt riktning.

Och glöm inte att han kokade för våra synder, ingen annans.

Ramen.

Kontakta oss här: info@svenskapastafarikyrkan.se

16Jul/15

Pastafarianer i Sverige

Tron på det Flygande Spaghettimonstret har funnits i Sverige under flera år. Pastafarianismen har dock varit nästintill osynlig. Vi har tidigare varit dåliga på att organisera vår kyrka på nationell och lokal nivå.

Svenska Pastafarikyrkan är ett initiativ för att förena oss under samma tak, ett sätt för oss att skapa församlingar som tillhör varandra och som tillsammans hjälper till att stärka vår tro och vår plats i samhället.