Vår kyrka är en givande kyrka. För oss är det viktigt att vi som kan och har möjlighet hjälper de som har det svårt. Genom Kiva har vi möjlighet att med ekonomiska medel hjälpa till runt om i världen. Gå med FSM i kampen mot fattigdom och svält, skänk dina överflödiga pengar till något bättre.