F: Är Pastafarianismen en erkänd religion i Sverige?
S: I Sverige råder religionsfrihet. Det vill säga att staten erkänner alla religioner.  Se: Religionsfrihetslag (1951:680) . Huruvida Pastafarianismen är en erkänd religion av allmänheten är en annan fråga. I rådande stund (2022-08-11) är vi strax över 2000 registrerade medlemmar från hela Sverige och kyrkan växer för varje dag.

F: Kan Pastafarikyrkans präster viga par som vill gifta sig?
S: När det kommer till giftermål har vi inte rätt att föräta en vigsel som leder till ett juridiskt bindande kontrakt mellan två individer, självklart är var och en fri att ha vilken sorts ceremoni en vill i samband med att en gifter sig. Vårt förslag är att personerna genomgår en borgerlig vigsel för det juridiska kontraktet och att man efter detta har en egen pastafariansk ceremoni.

I Amerika har de lite andra regler, och på den amerikanska sidan kan man köpa ett certifikat så att man blir registrerad pastor inom FSM. Detta är inte heller ett krav, utan snarare ett sätt att stödja våra amerikanska pastasyskon.

Om vi någon gång i framtiden kommer ha möjligheten att viga personer med juridisk bindning kan vi inte svara på, men självklart kommer vi försöka utmana svenska kyrkan om att i stort sett ha ensamrätt på att utöva denna makt.

Svaren nedan är skrivna av Bobby Hendersson och översatt till Svenska av Svenska pastafarikyrkan.

Fråga: Är detta ett skämt?
Svar: Det är inte ett skämt. Element av vår religion beskrivs ibland som satir och det finns många medlemmar som inte bokstavligen tror på vår skrift, men detta är inte ovanligt i religion. Många kristna tror inte att allt i bibeln bokstavligen är sant – men det betyder inte att de inte är sanna kristna.

Om du menar att Pastafarianer måste tro på ett bokstavligt Flygande Spaghettimonster för att vara sanna Troende, kan du också överföra det argumentet på kristna. Det finns många bisarra saker i Bibeln som rationella kristna väljer att ignorera, precis som det finns många bisarra saker i Koranen som muslimer väljer att ignorera.

Fråga: Många pastafarianer verkar vara anti-religion och / eller ateister (varför är det här?)
Svar: Vi är inte anti-religion. Detta är INTE en ateistklubb. Vem som helst är välkommen att gå med i vår kyrka, inklusive nuvarande medlemmar av andra religioner. Förutom ateisterna, agnostikerna och fritänkarna som har gått med oss, har vi ett antal kristna, muslimska, hinduistiska och buddhistiska medlemmar och jag skulle gärna ha mer. Till dig som är religiös: Du är välkommen här.

Låt mig klargöra: Vi är inte anti-religion, vi är anti-galen nonsens gjord i religionens namn. Det finns en skillnad.

Påstående: Jag tror inte att du eller någon av dina så kallade följare faktiskt tror något av detta.
Svar: Några pastafarianer tror på FSM, och vissa ser det som satir. Jag skulle bara vilja framhålla att satir är en ärlig, legitim grund för religion. Satir bygger på sanning för att vara effektiv.

Om det är ett skämt, är det ett skämt där man förstår poängen måste man också vara medveten om den underliggande sanningen.

Jämför vår religion med de som bygger på lögner. Jag pratar inte nödvändigtvis om vanliga religioner (som själva ofta är fulla av mystik och ad hoc-resonemang), men tänker på kulturer eller kyrkor där ledarna skinnar sina anhängare på pengar. Det här är grupper där efterföljarna verkligen tror. Är dessa kyrkor legitima eftersom de har många sanna troende?

Eller kan vi komma överens om att religion handlar lika mycket om samhället som någon gemensam tro. Med en rationell måttstock är pastafarianer en lika legitim religiös grupp som någon. Förmodligen mer, eftersom vi är ärliga och rationella.

Fråga:: Vi vill använda FSM-mönster för t-shirt, tröjor, affischer …
Svar: Det är ok att använda FSM-material för egen användning och  för att sprida ordet – jag är glad att se den typen av användning. Jag kan skicka bilder av hög kvalitet / vektordesign för skärmutskrift, så länge du frågar
Med det sagt så snälla * SÄLJ INTE* FSM-produkter.

Fråga: Vad tänker den Flyga Spaghetti Monster om samkönade äktenskap?
Svar: Pastafarikyrkan har ingen dom på samkönade äktenskap, varken för eller emot; Det vill säga att alla är välkomna i den kärleksfulla omfamningen av hans Nudliga Appendix. (Och det finns många homosexuella / bi-medlemmar i våra församlingar).

Fråga: Hur tror pastafarianer att vår värld skapades?
Svar: Vi tror att det Flygande Spaghettimonstret skapade världen ungefär så som den existerar idag, men av okända skäl fick det att se ut som att universum är miljarder år gammalt (istället för tusentals) och att livet utvecklas till sitt nuvarande tillstånd (snarare än skapat i dess nuvarande form). Varje gång en forskare utför ett experiment som verkar bekräfta en av dessa ”vetenskapliga teorier” som stöder en gammal jord och evolutionen kan vi vara säkra på att FSM är där och modifierar uppgifterna med hans Nudliga Appendix. Vi vet inte varför han gör det, men vi tror att han gör det, det är vår tro.

Fråga: I vilken utsträckning behöver pastafarians bevis för att stödja sin tro? Vad betraktas som giltig bevisning, och varför är några religiösa idéer som saknar bevis med betrodda mer än andra? Varför är kristendomen mer allmänt accepterad än pastafarianismen?
Fråga: För många religioner beror acceptansen på den tid det har funnits och på grund av antalet personer som redan följer det. För potentiella anhängare är övervägande av bevis inte lika viktigt, utan mer en känsla av att den kollektiva gruppen av anhängare är bättre informerad. Att miljoner eller miljarder människor redan följer en religion är ett starkt socialt bevis på att det finns något i den. Ju större gruppen är och ju längre den har funnits desto mer uttalad effekt.

Men icke-troende överreagerar när de avvisar fenomenet religion som felaktigt och värdelöst eftersom det så ofta saknar bevis. Det faktum att miljontals människor får något positivt ur en religion – även om det är baserat i vidskepelse – * betyder * något. Men det betyder inte att det är sant, bara att det har värde.

För många människor handlar religion om att vara en del av ett samhälle och vara en del av något större och viktigare än sig själva. Dessa transcendenta upplevelser är något vi vill emulera.

Det skulle vara bättre om Icke-troende endast kritiserade de negativa, skadliga delarna av religionen och vara mindre dömande till idén om religion i allmänhet. Icke-troende hänger ofta upp sig på frågan efter bevis när vi verkligen ska titta på varför religion finns trots bristande bevis? Vi bör driva idén om att tro inte är lika med bevisbaserade-resonemang utan att insistera på att det är sämre, bara att de är olika sätt att se världen. Och att problemen uppstår när dessa världsbilder kolliderar.

Pastafarianismen är annorlunda  de flesta religioner genom att vi uttryckligen påpekar att vårt skrifter inte behöver tros bokstavligen. I andra religioner är detta känt men inte ofta sagt högt (många kristna tar inte bibeln bokstavligen men kommer inte frivilligt erkänna detta). Pastafarisk skrift har några halvknäppa och ibland motsägelsefulla delar –  i motsats till den andra religioners skrifter var dessa stycken avsiktliga och uppenbara, och vår församling är medveten om detta.