durkaDenna sida rekommenderas för de medlemmar som fått avslag på olika ansökningar med hänvisning till att de icke får bära vår religiösa huvudbonad på det tillhörande fotot

Frågan om vår kyrkas syn på durkslaget som huvudbonad missförstås ofta av både våra egna medlemmar och framförallt av svenska myndigheter. Detta gäller främst i frågan om personfoto på pass och körkort och andra officiella handlingar som utfärdas av myndigheter eller arbetsgivare.

Svenska pastafarikyrkan kräver, likt de flesta andra religioner, inte att deras medlemmar ständigt ska bära durkslag. Det framgår dock tydligt i våra skrifter att alla pastafarianer inte får synas på officiella handlingar utan durkslag på huvudet. Detta är något som vi är väldigt noga på att poängtera. Durkslaget eller pirathatten ska bäras i alla officiella sammanhang och så ledes inte bara på foto. Detta gäller även under bröllop, ceremonier kopplade till staten och kräftskivor.

Enda undantaget är om medlemmen i fråga inte har något huvud, varpå durkslaget kan bäras på valfri del av kroppen.

Enligt 5 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll, att ett körkort skall innehålla ett välliknande fotografi av innehavaren, i enlighet med svensk standard SS 61 43 14:2004 utgåva 7 med tillägg 1, SS 61 43 14:2004/T1:2005. Undantag från föreskrifterna prövas av Transportstyrelsen, enligt 12 § samma föreskrifter. Huvudregeln för fotografier av detta slag är att innehavaren inte skall ha huvudbonad på sig, för att så mycket som möjligt av huvudet skall synas.

Enligt praxis kan undantag göras enligt 12 § för den som ständigt bär huvudbonad av religiösa skäl.