Starta en församling

Lokala församlingar kan startas av vem som helst och sedan ansöka om att få ansluta sig till Svenska Pastafarikyrkan. För att kunna starta en församling måste ni vara minst tre personer. Våra församlingar drivs som föreningar.

Krav för att få anslutas till Svenska Pastafarikyrkan
– Minst tre (3) personer som bildar styrelsen
– Att församlingens stadgar inte strider mot moderorganisationens stadgar
– Församlingen ska ha författat en verksamhetsplan

Använd gärna våra standardstadgar: Svenska Pastafarikyrkan – Standardstadgar lokal församling

I de fall det redan finns en lokal församling kommer vi först att råda er att gå med i den församlingen.

Ansök om anslutning

Bifoga Årsmötesprotokoll, Kontaktlista till styrelsen, Stadgar samt verksamhetsplan.
Skicka ansökan till info@svenskapastafarikyrkan.se

 

Bli Präst i lokal församling

Mer information >>