Pastafarisk tro är en tro på en Gud som har gett dig och världen liv för att kunna roa sig själv.

Pastafarianer finns över hela världen, i alla länder, i alla städer. Vi lever våra liv precis som så många andra gör, i harmoni med vår tro som leder oss genom livets svårigheter och ger oss svar på våra djupaste frågor. Förr oss är religionen kärnan i ett välkomnande och accepterande hem, där spaghetti kokas och köttbullar steks. Utan vår heliga sås hade vi inte varit så starka som vi är.

Även om ”den enda dogmen som är tillåten i Kyrkan av det flygande spaghettimonstret är förkastandet av dogmer”, hålls vissa allmänna övertygelser av pastafarianer. Pastafarianer tror att universum skapades av det flygande spaghettiminstred medans Quob var mycket berusad. Effekterna av denna berusning kan ses i de resulterande ofullkomligheterna och motsägelserna i universum.

Vad står vi för?
• Allt som är bra.
Vad är vi emot?
• Allt som inte bra.

Det flygande spaghettimonstret avbildas som en härva av spagetti med många nudliga bihang, flankerad av två läckra köttbullar och med ett par ögon på stjälkar. En sådan skildring är naturligtvis bara en gissning, eftersom det flygande spaghettimonstret är förståeligt osynligt för alla kända former av vetenskaplig upptäckt. Även om den exakta flyghastigheten för ett olastat flygande spaghettimonster är okänd, är det en allmän uppfattning att det är mer än troligt att det är snabbare än en gepard. Detta är dock inte svaret du letar efter. Ni måste tänka själva!

Huruvida monstret faktiskt är gjord av pasta eller inte är föremål för intensiv teologisk debatt, där många hävdar att det flygande spaghettimonstret inte är gjord av pasta, utan bara verkar vara det, medan andra tror att, för att vara ett flygande spagettimonster måste FSM vara gjord av pasta. FSM är varken manlig eller kvinnlig, utan helt könslös, eftersom tanken på att en monoteistisk gudom behöver ett kön eller könsorgan är ganska fånig när man verkligen tänker på det. Den könslösa termen Pastafarianer refererar till FSM som ”Quob” – som i – ”Må du bli berörd av Quobs Nudliga bihang” istället för att hänvisa till vår gudoms nudliga bihand som ”hans” eller ”hennes” nudliga bihang.

Alla anhängare av FSM anser att pirater är heliga och var de första Pastafarianerna. Klimatförändringar, jordbävningar, orkaner och andra naturkatastrofer är direkt kopplade till det minskande antalet pirater världen över. Många Pastafarianer väljer därför att bära fulla piratregalier som ett sätt att hjälpa miljön och förhindra naturkatastrofer. Andra Pastafarianer gillar att bära durkslag på huvudet.

Systemet för Pastafarianism-etik är baserat på de åtta kryddorden (”The Eight I’d Really Rather You Didn’ts”) – en serie förslag på hur man kan leva sitt liv på ett lyckligt sätt utan att inkräkta på andras rättigheter att göra detsamma med sina egna liv . Kryddorden skisserar en moral som bygger på harmonisk samexistens, icke-dömande beteende och att i allmänhet inte vara en kuk. Dyrkan av FSM är inte befalld eller ens förväntad. Pastafarianer tror på många sätt att detta etiska system är överlägset alla andra vanliga religioner.

Medan de övertygelser som bekänns av Pastafarianer ofta kan anklagas för att vara ett skämt, satir eller till och med en parodi, förnekas detta uttryckligen och strängt av kyrkan.

”Det är inget skämt. Delar av vår religion beskrivs ibland som satir och det finns många medlemmar som inte bokstavligen tror på vår skrift, men detta är inte ovanligt inom religionen. Många kristna tror inte att Bibeln är bokstavligen sann – men det betyder inte att de inte är sanna kristna.”

Bobby Henderson

En mängd olika människor dras till vår religion av olika skäl, men vår kärlek till allt som är nudligt, vårt ständiga firande av livet, att äta, dricka, vår förmåga att skratta åt oss själva, att ha kul och att fortfarande vara goda människor, betyder vanligtvis att folk stannar när de väl har anslutit sig till oss.