Att gifta sig, eller som pastafarianer brukar säga ”To tie the knot”. Är en lika väsentlig del av pastafariansk tro som i de flesta religioner. Nedan följer information om hur ni som bor i Sverige kan gå till väga för att viga er inom Svenska Pastafarikyrkan.


 

Kan Pastafarikyrkan lagligt viga folk?

Första dokumenterade pastafarianska bröllopet i modern tideräkning.

Första dokumenterade pastafarianska bröllopet i modern tideräkning skedde på Nya Zealand 2016

Svenska lagar gör det tydligt vem som juridiskt får viga ett par. Vigselförrättare är i Sverige en person med befogenhet att förrätta juridiskt giltiga äktenskap. För att envigsel ska vara juridiskt giltig krävs att den förrättas av en behörig vigselförrättare. Det finns borgerliga förrättare som utses av länsstyrelsen och förrättare genom trossamfund som utses av kammarkollegiet.

Svenska Pastafarikyrkan har inga förrättare som är godkända av Kammarkollegiet och kan därmed inte sköta den juridiska delen av en vigsel.

Detta hindrar inte troende pastafarianer att gifta sig borgerligt och sedan ha en pastafarisk ceremoni.


Borgerlig vigsel, gör så här:

 1. Ladda ner hindersprövningen. Blanketten ska fyllas i av er båda två. I hindersprövningen skall ni lämna uppgifter på om någon av er varit gift tidigare, om i sådana fall, uppge antal gånger. Ni får även intyga att ni inte är nära släkt med varandra. Är någon av er under 18 år får ni inte gifta er utan intyg från målsman.
 2. På skattemyndigheterna tar det cirka en vecka. Sedan får ni tillbaka hindersprövningen, plus intyg vigsel. Dessa två blanketter ska ni ta med när ni träffar vigselförrättaren.
 3. Vänd er till kommunen och be att få en lista över borgerliga vigselförrättare. OBS: det kostar inget att boka en vigselförättare
  Mer information >>
 4. Sedan är det bara att ringa och boka tid. De flesta kommunala vigselförrättare vill träffa paret innan bröllopet.
 5. Om ni har tänkt att viga er borgerligt på någon annan plats än det kommunala vigselrummet måste ni fråga vigselförrättaren om detta går bra.
 6. Glöm inte att två vittnen skall närvara vid vigseln. Vill ni viga er i hemlighet eller inte ha med er gäster till vigseln kan det kommunala vigsel kontoret tillhandahålla vittnen vid vigslar i Stadshuset, eller i det kommunala vigselrummet.
 7. Gifter ni er borgerligt i det kommunala vigselrummet eller på Stadshuset är vigseln gratis. Bestämmer ni er för att gifta er på en annan plats. Då tillkommer även kanske ersättning till vigselförrättaren för resekostnader.

 


Vad ingår i ceremonin?

na

Den borgerliga delen av en vigsel måste utföras på rätt sätt. Men Ceremonin av en Pastapräst i Svenska Pastafarikyrkan är annorlunda och mycket roligare!

Om ni har bröllopsgäster på plats, förutom de två vittnena, är det vanligt att Pastaprästen låter sig de närvarande ge sig till känna genom ett gemensamt ”Arrrrghh”. Man brukar också hälsa de som ville men som inte kunde vara med varmt välkomna.

Pastaprästen kommer säga något om hur bra och speciell denna dag, berätta sin favoritberättelse eller allmänt tala om pastafarianer och vår tro. Det går också bra att ni själva talar eller att någon av era piratkompisar får äran att leda er in i giftermålets hamn.

I ceremonin ingår det att ni läser upp era löften för varandra.

Man behöver inte utbyta ringar med varandra, även om detta är vanligt förekommande. Det går istället bra att utbyta något annat med varandra eller helt låta bli.

Ett pastafarianskt bröllop kan vara precis så som ni vill ha det. Pastaprästen kan säga ”whatever floats your boat” eller ”såsar era nudlar”

I slutet av ceremonin önskar pastaprästen brudpiraterna en god framtid. Det är även dags att be gästerna att göra det samma och att de ska ge er sin support – och om de inte gör det – kan dom gå på plankan!


 

Hur mycket kostar det?Jpeg

En viktig regel i Svenska Pastafarikyrkan är att ingen personlig vinning får ingå i ens uppdrag.  Pastaprästen donerar sin tid till paret; paret i sin tur står för alla resekostnader, boendekostnader och andra omkostnader som kan uppstå i samband med vigseln, samt en liten donation till kyrkan (för att täcka direkta utgifter så som hemsida, domännamn och pastaprästens cape, vapen osv.).

Hur stor donationen bör vara beror på hur mycket tid som pastaprästen kommer vara tvungen att lägga ner.

Pastaprästen kan:

 • Läsa och assistera i framställandet av era löften.
 • Vara med på repetition av ceremonin ( vilket oftast sker via Skype då pastaprästen och brudparet antagligen är ute och härjar på de sju haven)
 • Vara närvarande efter ceremonin på festligheterna (traditionellt en pastafest), och därmed välsigna de närvarande gästerna och festen.

Det är väldigt bra att komma fram till vad ni vill att pastaprästen ska bistå med innan ni kontaktar kyrkan. Man kan också hitta lösningar för att få ner kostnaden, till exempel genom att själva köra pastaprästen istället för att boka dyra tågbiljetter.

Oavsett vad ni bestämmer er för hoppas det flygande spaghettimonstret att han ska maximera ert välmående, och välmåendet av alla närvarande under er speciella dag. R’Amen.