cert800Präster utses av vår amerikanska moderorganisation: https://www.venganza.org/ordination/

För att arbeta på uppdrag av Svenska Pastafarikyrkan behöver en som präst tillhöra en lokal församling.

Ansök om att bli präst inom Svenska Pastafarikyrkan genom att skicka in en kopia på din ordination samt vilken församling du tillhör så återkommer vi med mer information efter vi gjort en lämplighetsbedömning.

Ansökan skickas till info@svenskapastafarikyrkan.se