Kyrkan av det flygande spaghettimonstret har existerat i hemlighet i flera hundra år och det var endast nyligen som tron uppmärksammades Med miljoner, om inte tusentals, av hängivna följare är Kyrkan av det flygande spaghettimonstret brett sett som en legitim religion, även utav våra konkurrenter – främst kristna fundementalister, som helt enkelt insett att vår gud har större bollar än deras.Vissa påstår att vår kyrka bara är ett tankeexperiment, satir, som ska illustrera att Intelligent Design inte är vetenskap utan istället bara en pseudovetenskap skapad av kristna för att tvinga in kreationism i offentliga skolor. Dessa personer har fel uppfattning. Kyrkan av det flygande spaghettimonstret är på riktigt, helt sant och uppbackad av hård vetenskap. Allt som uppfattas vara humor eller satir är bara en tillfällighet.

Vi tror att religion – kristendom, islam, pastafarianism – inte bokstavligt behöver tros på för att fylla ett spirituellt syfte. Mycket av den transcendenta erfarenheten av religion kan hänföras till samhället och medan några religionsmedlemmar indoktrineras till att bli Sanna troende, är det många som inte det.